Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia theo Quyết định số 1415/QĐ-BKHCN ngày 26/05/2020


Cập nhật lần cuối vào 06/04/2020

Thực hiện Quyết định số 1415/QĐ-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2021, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo như sau:
1. Tên nhiệm vụ: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát tự động và cảnh báo sớm chất lượng nước các sông Giá, sông Rế và sông Đa Độ  phục vụ cấp nước sinh hoạt cho thành phố Hải Phòng.”
2. Phương thức tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.
3. Hồ sơ nhiệm vụ tuyển chọn được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư nêu trên.
4. Nơi nhận Hồ sơ: Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
5. Thời hạn nộp hồ sơ: Hồ sơ nhiệm vụ tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Phòng Hành chính thuộc Văn phòng Bộ).
Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 27 tháng 7 năm 2020, các hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội chậm nhất là ngày  27 tháng 7 năm 2020.

Tệp đính kèm:
Quyết định số 1415/QĐ-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2020 (.pdf)
Quyết định số 1415/QĐ-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2020 (.doc)
Phụ lục Quyết định số 1415/QĐ-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2020 (.doc)

Phòng Quản lý Khoa học.

 Lượt xem: 275

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172