Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia theo Quyết định số 3348/QĐ-BKHCN ngày 12/11/2019


Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Bộ KH&CN: Về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia năm 2020 (Quyết định số 3348/QĐ-BKHCN ngày 12/11/2019) – như sau:
Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc các lĩnh vực KH&CN trong kế hoạch năm 2020 như sau:

1. Nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc các lĩnh vực:
– Trồng trọt: 01 đề tài = “Nghiên cứu, chọn tạo giống ngô nếp tím và ngô đường siêu ngọt cho các tỉnh phía Bắc
– Chế tạo máy: 01 đề tài = “Nghiên cứu công nghệ, thiết kế chế tạo hệ thống thiết bị chuyên dùng thu gom, thiêu hủy xác gia súc, gia cầm bị dịch bệnh
Chi tiết danh mục các nhiệm vụ trong Phụ lục kèm theo Quyết định số 3348/QĐ-BKHCN ngày 12/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Phương thức tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

3. Hồ sơ nhiệm vụ được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư nêu trên.

4. Nơi nhận Hồ sơVăn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

5. Thời hạn nộp hồ sơ: Hồ sơ nhiệm vụ được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Phòng Hành chính thuộc Văn phòng Bộ).
Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 13 tháng 12 năm 2019, các hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nộichậm nhất là ngày 13 tháng 12 năm 2019.

Tệp đính kèm: Quyết định số 3348/QĐ-BKHCN ngày 12/11/2019


Phòng Quản lý Khoa học HIU.

 Lượt xem: 68

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172