Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia theo Quyết định số 409/QĐ-BKHCN ngày 26/02/2020


Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô Thông báo của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (Quyết định số 409/QĐ-BKHCN ngày 26/02/2020), như sau:
Thực hiện Quyết định số 409/QĐ-BKHCN ngày 26/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo như sau:

1. Tên gọi Nhiệm vụ: “Nghiên cứu đặc điểm nhiễm độc tố vi nấm trong một số thực phẩm tại Việt Nam và chế tạo que thử bán định lượng phát hiện nhanh, đồng thời một số độc tố vi nấm.

2. Phương thức tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

3. Hồ sơ nhiệm vụ được chuẩn bị theo mẫu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư nêu trên.

4. Nơi nhận Hồ sơVăn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

5. Thời hạn nộp hồ sơ: Hồ sơ nhiệm vụ được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Phòng Hành chính thuộc Văn phòng Bộ).
Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 27 tháng 4 năm 2020, các hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội chậm nhất là ngày 27 tháng 4 năm 2020.

Phòng Quản lý Khoa học HIU.

 Lượt xem: 61

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172