Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2020 theo Quyết định số 181/QĐ-BKHCN ngày 05/02/2020


Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Bộ KH&CN về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2020 (theo Quyết định số 181/QĐ-BKHCN ngày 05/02/2020), như sau:
1. Thực hiện Quyết định số 181/QĐ-BKHCN ngày 05/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng“Hoàn thiện công nghệ sản xuất xi măng alumin sử dụng chất thải công nghiệp làm nguyên liệu”.
2. Các tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn cần chuẩn bị Hồ sơ theo các yêu cầu của Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.
3. Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước được quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015.
4. Thời hạn nộp hồ sơTrước 17h00 ngày 06/4/2020 (thứ Hai).
Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi ở dấu đến của Bưu điện Hà Nội (trường hợp Hồ sơ được gửi qua đường bưu điện) hoặc dấu đến của Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ (trường hợp nộp trực tiếp).
5. Nơi nhận hồ sơVăn phòng Bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.
6. Quy trình tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017.
7. Danh mục nhiệm vụ, các quy định về tuyển chọn và các biểu mẫu tại tệp đính kèm.
–  Quyết định số 181/QĐ-BKHCN ngày 05/02/2020 (.pdf)
–  Quyết định số 181/QĐ-BKHCN ngày 05/02/2020 (.doc)
–  Phụ lục Quyết định số 181/QĐ-BKHCN ngày 05/02/2020 (.doc) 
–  Thông tư 08/2017/TT-BKHCN

Phòng Quản lý Khoa học HIU.

 Lượt xem: 105

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172