Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo nghị định thư của Chương trình e-ASIA JRP – Quyết định số 3329/QĐ-BKHCN ngày 11/11/2019


Cập nhật lần cuối vào 05/29/2020

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Bộ KH&CN về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư của Chương trình Nghiên cứu chung Đông Á (e_ASIA JRP) (Quyết định số 3329/QĐ-BKHCN ngày 11/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) – như sau:
Thực hiện Quyết định số 3329/QĐ-BKHCN ngày 11/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị đinh thư của Chương trình nghiên cứu chung Đông Á (e_ASIA JRP) đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2020 (Quyết định được đính kèm theo thông báo này), Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo như sau:

1. Phương thức tuyển chọn được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư, Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.
Chi tiết xin xem tại Trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Hồ sơ tham gia tuyển chọn được chuẩn bị theo yêu cầu và theo mẫu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo các Thông tư nêu trên (phụ lục TT12phụ lục TT08); Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước theo Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Nơi nhận hồ sơHồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được niêm phong và gửi theo đường bưu điện (ngày nhận hồ sơ được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội) hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ (thông qua Phòng Hành chính), số 113 phố Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

4. Thời hạn nhận hồ sơThời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 13 tháng 01 năm 2020.

Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo.

Tệp đính kèm:
Quyết định số 3329/QĐ-BKHCN ngày 11/11/2019 (.pdf)
Quyết định số 3329/QĐ-BKHCN ngày 11/11/2019 (.doc)
Phụ lục Quyết định số 3329/QĐ-BKHCN ngày 11/11/2019 (.doc)


Phòng Quản lý Khoa học HIU.

 Lượt xem: 327

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172