Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư với CHLB Đức theo Quyết định số 1872/QĐ-BKHCN ngày 03/7/2020


Thực hiện Quyết định số 1872QĐ-BKHCN ngày 03/07/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị đinh thư với CHLB Đức đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2021 (Quyết định được đính kèm theo thông báo này), Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo như sau:
1. Tên gọi các nhiệm vụ theo Nghị định thư:
– Nhiệm vụ 1: Nghiên cứu phát triển các hệ xúc tác và công nghệ chuyển hóa biogas thành methanol
– Nhiệm vụ 2: Nghiên cứu tạo chủng Vibrio natriegens chuyển hóa N-acetyl glucosamine thành lysine để sản xuất chế phẩm lysine từ phụ phẩm chế biến tôm.
2. Phương thức tuyển chọn được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư, Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước. Chi tiết xin xem tại Trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ.
3. Hồ sơ tham gia tuyển chọn được chuẩn bị theo yêu cầu và theo mẫu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo các Thông tư nêu trên (Phụ lục Thông tư 12, Phụ lục Thông tư 08); Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước theo Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
4. Nơi nhận hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được niêm phong và gửi theo đường bưu điện (ngày nhận hồ sơ được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội) hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ (thông qua Phòng Hành chính), số 113 phố Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
5. Thời hạn nhận hồ sơ: Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 06 tháng 9 năm 2020.
Tệp đính kèm: Quyết định số 1872/QĐ-BKHCN ngày 03/7/2020 và Phụ lục

Phòng Quản lý Khoa học.

 Lượt xem: 896

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172