Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư với Israel theo Quyết định số 527/QĐ-BKHCN ngày 05/03/2020


Cập nhật lần cuối vào 06/04/2020

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Bộ Khoa học và công nghệ về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư với Israel (theo Quyết định số 527/QĐ-BKHCN ngày 05/3/2020), như sau:
Căn cứ Quyết định số 527/QĐ-BKHCN ngày 05/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn (nội dung chi tiết tại Phụ lục đính kèm với Quyết định 527).
Để tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo phương thức và kế hoạch thực hiện việc tuyển chọn như sau:

1. Tên gọi các Nhiệm vụ theo Nghị định thư:
Nhiệm vụ 1. Nghiên cứu phát triển hệ thống chip sinh học vi lưu để phát hiện kháng nguyên NS1 của virus dengue
Nhiệm vụ 2. Nghiên cứu xác định một số biomarker ức chế virus dengue để góp phần tiên lượng nặng trên bệnh nhân sốt xuất huyết dengue
Nhiệm vụ 3. Nghiên cứu chức năng gen ty thể ở đơn bào trypanosomatid nhằm phát triển thuốc hướng đích và chẩn đoán
Nhiệm vụ 4. Nghiên cứu cơ chế xác định độc tính của P. falciparum và xác định sự biểu hiện của gen kháng chloroquine PvCRT trên P.vivax
Nhiệm vụ 5. Nghiên cứu hệ peptid ở bệnh nhân viêm não do tác nhân vi sinh vật và ứng dụng trong chẩn đoán
Nhiệm vụ 6. Nghiên cứu ức chế hệ thống vận chuyển ion đồng ở vi khuẩn Gram âm bằng peptidomimetic hướng tới phát triển kháng sinh mới
Nhiệm vụ 7. Nghiên cứu phát triển các xét nghiệm phát hiện kháng nguyên và và kháng thể đặc hiệu với virus Dengue bằng công nghệ Magnetic Modulation Biosensor (MMB)
Nhiệm vụ 8. Nghiên cứu phát triển bộ Sinh phẩm Realtime-PCR đa mồi và Antigen Microarray trong chẩn đoán, định type và tiên lượng bệnh Sốt xuất huyết Dengue

2. Phương thức tuyển chọn
 được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư. Chi tiết xin xem tại Trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Hồ sơ tham gia tuyển chọn được chuẩn bị theo mẫu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư nêu trên.

4. Nơi nhận hồ sơ: Hồ sơ tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Phòng Hành chính thuộc Văn phòng Bộ), số 113 phố Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

5. Thời hạn nhận hồ sơ: thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn là 17h00 ngày 11 tháng 5 năm 2020, các hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội chậm nhất là ngày 11 tháng 5 năm 2020.

Tệp đính kèm:
– Quyết định số 527/QĐ-BKHCN ngày 05/3/2020 (.pdf)
– Quyết định số 527/QĐ-BKHCN ngày 05/3/2020 (doc)

Phòng Quản lý Khoa học.

 Lượt xem: 426

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172