Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc CTTĐ cấp Quốc gia Mã số KC-4.0/19-25 (12 nhiệm vụ) theo Quyết định số 753/QĐ-BKHCN ngày 24/03/2020


Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô Thông báo của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0”, mã số KC-4.0/19-25 (12 nhiệm vụ thuộc Quyết định số 753/QĐ-BKHCN ngày 24/3/2020), cụ thể như sau:
– Thực hiện Quyết định số 753/QĐ-BKHCN ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025: “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0”, mã số KC-4.0/19-25, có 12 nhiệm vụ được đề cập trong Phụ lục đính kèm như sau:

1. Danh sách các nhiệm vụ:
– Nhiệm vụ 1: Nghiên cứu phát triển hệ thống thông minh hỗ trợ chẩn đoán tổn thương đường tiêu hóa trên bằng hình ảnh nội soi.
– Nhiệm vụ 2: Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông minh hỗ trợ chẩn đoán ung thư vú dựa trên ảnh X-quang tuyến vú và ảnh giải phẫu bệnh.
– Nhiệm vụ 3: Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông minh hỗ trợ phát hiện sớm bệnh võng mạc đái tháo đường.
– Nhiệm vụ 4: Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sàng lọc và tính điểm Gleason hỗ trợ chẩn đoán mô bệnh học ung thư tuyến tiền liệt.
– Nhiệm vụ 5: Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán ung thư phổi qua phân tích ảnh CT lồng ngực, ảnh nội soi phế quản ống mềm và ảnh mô bệnh học.
– Nhiệm vụ 6: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp giải trình tự toàn bộ vùng gen mã hóa (WES) và trí tuệ nhân tạo để dự báo nguy cơ ung thư vú.
– Nhiệm vụ 7: Nghiên cứu ứng dụng chuyển đổi số và công nghệ của công nghiệp 4.0 phục vụ quản lý, khai thác tài nguyên, môi trường vùng bờ, thí điểm tại 3 tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình.
– Nhiệm vụ 8: Xây dựng hệ thống giám sát và dự báo, cảnh báo chất lượng không khí trên cơ sở thu thập, tích hợp  dữ liệu đa nguồn, thí điểm cho một đô thị lớn.
– Nhiệm vụ 9: Nghiên cứu xây dựng mô hình chuyển đổi số ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 trong nuôi cá tra công nghiệp.
– Nhiệm vụ 10: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 vào quản lý sản xuất sản phẩm mật ong phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng trong nước.
– Nhiệm vụ 11: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Blockchain phục vụ quản lý chuỗi sản xuất và tiêu thụ hạt tiêu Việt Nam.
– Nhiệm vụ 12: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp địa vật lý và công nghệ của công nghiệp 4.0 để xác định các thông số về đất, hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu đất phục vụ phát triển nông nghiệp.

2. Các tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn cần chuẩn bị Hồ sơ theo các yêu cầu của Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

3. Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước được quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015.

4. Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 17h00 ngày 01/6/2020 (Thứ Hai).
Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi ở dấu đến của Bưu điện Hà Nội (trường hợp Hồ sơ được gửi qua đường bưu điện) hoặc dấu đến của Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ (trường hợp nộp trực tiếp).

5. Nơi nhận hồ sơ: Văn phòng Bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

6. Quy trình tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017.

7. Danh mục 12 nhiệm vụ thuộc Chương trình trọng điểm cấp quốc gia KC-4.0 /19-25), các quy định về tuyển chọn và các biểu mẫu tại tệp đính kèm.

Tệp đính kèm:
+ Chương trình KC-4.0/19-25
+ Thông tư 08/2017/TT-BKHCN
+ Quyết định số 753/QĐ-BKHCN
+ Danh mục 12 nhiệm vụ

Phòng Quản lý Khoa học.

 Lượt xem: 103

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172