Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc CTTĐ cấp Quốc gia Mã số KC-4.0/19-25 (7 nhiệm vụ) theo Quyết định số 893/QĐ-BKHCN ngày 01/04/2020


Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô Thông báo của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0”, mã số KC-4.0/19-25 (07 nhiệm vụ thuộc Quyết định số 893/QĐ-BKHCN ngày 01/04/2020), cụ thể như sau:
– Thực hiện Quyết định số 893/QĐ-BKHCN ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025: “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0”, mã số KC-4.0/19-25, gồm 7 Nhiệm vụ như sau:

1. Danh sách các Nhiệm vụ:
– Nhiệm vụ 1: Nghiên cứu phát triển tổ hợp robot có tích hợp một số công nghệ chủ chốt của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0), ứng dụng trong logistics.
– Nhiệm vụ 2: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo Cobot (Collaborative Robot) ứng dụng trong công nghiệp và một số lĩnh vực khác có sự hợp tác người – máy.
– Nhiệm vụ 3: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống in 3D bê tông kích thước lớn ứng dụng trong ngành xây dựng.
– Nhiệm vụ 4: Nghiên cứu thiết kế và xây dựng hệ thống kiểm tra, giám sát tình trạng vận hành và cảnh báo sớm sự cố của thiết bị và đường dây tải điện 110kV trên cơ sở ứng dụng trí tuệ nhân tạo và xử lý dữ liệu lớn.
– Nhiệm vụ 5: Nghiên cứu chế tạo vật liệu in 3D sản xuất gốm sứ.
– Nhiệm vụ 6: Nghiên cứu xây dựng phần mềm nền tảng để phát triển các ứng dụng cho hệ thống SCADA có sử dụng công nghệ chủ chốt của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0).
– Nhiệm vụ 7: Nghiên cứu xây dựng hệ thống dịch tự động văn bản tiếng Việt sang văn bản tiếng Ba Na và hệ thống tổng hợp tiếng Ba Na (bao gồm đủ các phương ngữ).

2. Các tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn cần chuẩn bị Hồ sơ theo các yêu cầu của Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

3. Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước được quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015.

4. Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 17h00 ngày 02/6/2020 (thứ Ba). Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi ở dấu đến của Bưu điện Hà Nội (trường hợp Hồ sơ được gửi qua đường bưu điện) hoặc dấu đến của Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ (trường hợp nộp trực tiếp).

5. Nơi nhận hồ sơ: Văn phòng Bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

6. Quy trình tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017.

7. Danh mục 7 nhiệm vụ thuộc Chương trình trọng điểm cấp quốc gia KC-4.0 /19-25), các quy định về tuyển chọn và các biểu mẫu tại tệp đính kèm.

Các tệp tin kèm theo:
+ Quyết định số 893/QĐ-BKHCN ngày 01/4/2020
+ Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN

Phòng Quản lý Khoa học.

 Lượt xem: 89

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172