Bộ KH&CN và Viện Năng lượng Nguyên tử VN: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2020 cấp Bộ do Viện Năng lượng Nguyên tử VN đặt hàng (Đợt 2)


Cập nhật lần cuối vào 06/04/2020

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Bộ Khoa học và Công nghệ kết hợp Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ do Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (Viện NLNTVN) đề xuất đặt hàng bắt đầu thực hiện từ năm 2020 (đợt 2), cụ thể như sau:
– Căn cứ Điều 6, Thông tư số 33/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ;
– Căn cứ Quyết định số 627/QĐ-BKHCN ngày 12/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KHCN) cấp Bộ để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2020 (đợt 2);
Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam thông báo Danh mục nhiệm vụ KHCN tuyển chọn năm 2020 (đợt 2) để các tổ chức, cá nhân biết tham gia tuyển chọn theo các quy định hiện hành;

02 nhiệm vụ được đề cập trong thông báo này là
:
– Nhiệm vụ 1: “Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật đồng vị trong đánh giá mối liên hệ giữa dòng chảy và các tầng trữ nước ven sông Hồng từ Sơn Tây đến Hưng Yên
– Nhiệm vụ 2: “Tổng hợp một số phức chất đất hiếm để chế tạo phân bón hữu cơ vi lượng đất hiếm và thử nghiệm hiệu lực trên cây dược liệu

Để tham gia tuyển chọn, Viện NLNTVN thông báo các tổ chức, cá nhân tiến hành các thủ tục như sau:
1. Phương thức tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Bộ được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 33/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Hồ sơ nhiệm vụ KHCN tuyển chọn được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư số 33/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Số lượng bộ hồ sơ:
– 08 bộ hồ sơ trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp);
– 07 bộ hồ sơ photo có dấu đỏ và 01 bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF, không đặt mật khẩu).

4. Nơi nhận hồ sơ: Ban kế hoạch và Quản lý khoa học – Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam, số 59 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

5. Thời gian nộp hồ sơ: Hồ sơ nhiệm vụ KHCN tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam (qua Ban kế hoạch và Quản lý khoa học).

Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ 17 giờ 00 ngày 13 tháng 4 năm 2020 (có dấu đến xác nhận thời gian tới của văn thư Viện NLNTVN nếu gửi trực tiếp), các hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội chậm nhất là ngày 13 tháng 4 năm 2020.

Tệp đính kèm:Quyết định số 627/QĐ-BKHCN

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam trân trọng thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học.

 Lượt xem: 252

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172