Bộ Xây Dựng: Thông báo số 397/TB-BXD tuyển chọn nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường thuộc nguồn vốn Sự nghiệp môi trường năm 2020


Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Bộ Xây dựng về việc tuyển chọn đơn vị thực hiện các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường thuộc nguồn vốn Sự nghiệp môi trường năm 2020, như sau:
Ngày 24/10/2019, Bộ Xây dựng đã có Thông báo số 397/TB-BXD về việc tuyển chọn đơn vị thực hiện các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường thuộc nguồn vốn Sự nghiệp môi trường năm 2020.

Căn cứ Quyết định số 315/QĐ-BXD ngày 01/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ và môi trường của Bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng thông báo danh sách dự kiến các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường thuộc Bộ Xây dựng quản lý từ nguồn vốn sự nghiệp môi trường năm 2020 (Chi tiết xem tại Phụ lục 1 đính kèm công văn này) để các đơn vị tham gia tuyển chọn thực hiện, như liệt kê dưới đây:

Nhiệm vụ 1. Khảo sát, đánh giá hiện trạng xử lý nước thải từ quá trình khí hóa than trong sản xuất gạch gốm ốp lát, lựa chọn giải pháp xử lý phù hợp đảm bảo môi trường
Nhiệm vụ 2. Điều tra, đánh giá môi trường làm việc của người lao động trong các cơ sở sản xuất tấm lợp có sử dụng amiăng, đề xuất các giải phảp quản lý
Nhiệm vụ 3. Điều tra, khảo sát, đánh giá tác động môi trường và đề xuất giải pháp thu gom, xử lý nước thải ở nghĩa trang hung táng
Nhiệm vụ 4. Điều tra, khảo sát xác định các chỉ tiêu kỹ thuật  về khoảng cách ly an toàn về môi trường, vùng chịu ảnh hưởng đối với  các  nghĩa trang và cơ sở hỏa táng


Trên cơ sở danh mục các nhiệm vụ, dự án này, các đơn vị tham gia có thể đề xuất bổ sung về mục tiêu, nội dung và kết quả sản phẩm.
Thời gian các đơn vị gửi Thuyết minh đề cương chi tiết (Mẫu Thuyết minh đề cương xem tại Phụ lục 2 đính kèm công văn nàytrước ngày 15/11/2019 theo dấu bưu điện hoặc thời điểm nhận công văn của Bộ phận một cửa.

Địa chỉ gửi vềVụ Khoa học Công nghệ và Môi trường – Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thời gian tổ chức họp Hội đồng thẩm định thuyết minh chi tiết trước ngày 05/12/2019 để ra quyết định phê duyệt danh mục, kinh phí các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường của Bộ Xây dựng năm 2020 trước cuối tháng 12/2019.

Thông tin cần thiết liên hệ: Ông Đinh Chính Lợi, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường – Bộ Xây dựng,
37 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: Cơ quan: (024) 3976 0271, máy lẻ 122;
Di động: 0983 140 200. Email: dinhchinhloi@moc.gov.vn.


Tài liệu đính kèm bài viết

BXD_397-TB-BXD_24102019.docx
BXD_397-TB-BXD_24102019.pdf

Phòng Quản lý Khoa học HIU.

 Lượt xem: 62

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172