Sở KH&CN An Giang: Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2023 (đợt 1)


Căn cứ Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Ban hành quy định quản lý, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang.

Nhằm nâng cao đóng góp của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào tăng trưởng kinh tế; xây dựng, phát triển giá trị văn hóa, xã hội, con người Việt Nam; cung cấp những luận cứ khoa học hoạch định chính sách phát triển ngành, lĩnh vực thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các doanh nghiệp; Sở, ban, ngành; UBND huyện, thị xã, thành phố; tổ chức KH&CN; Hiệp hội Doanh nghiệp, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Liên minh Hợp tác xã, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2023 (đợt 1).

– Hồ sơ đề xuất gồm có:

(1) Công văn đề xuất nhiệm vụ của đơn vị;

(2) Bảng tổng hợp Danh mục nhiệm vụ được Hội đồng cơ sở thông qua;

(3) Biên bản họp Hội đồng cơ sở xác định danh mục nhiệm vụ;

(4) Phiếu đề xuất của từng nhiệm vụ.

– Địa chỉ nhận hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang (số 269a, đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang).

– Thời hạn nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/3/2023.

Lưu ý: hồ sơ hợp lệ phải bao gồm đầy đủ 04 thành phần như yêu cầu. Đồng thời, đề nghị Bộ phận phụ trách KH&CN cơ sở gửi file world Bảng tổng hợp danh mục các nhiệm vụ đề xuất qua địa chỉ email qlkhag@gmail.com để thuận tiện cho công tác tổng hợp.

Sở Khoa học và Công nghệ rất mong nhận được sự quan tâm, đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở từ Quý cơ quan, đơn vị.

Chi tiết thông báo và biểu mẫu xem file đính kèm.

Tài Liệu đính kèm:Tải về


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172