Sở KH&CN Bà Rịa – Vũng Tàu: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN đối với các đề tài, DA SXTN năm 2020 của tỉnh (theo Thông báo số 01/TB-SKHCN)


Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với các đề tài nghiên cứu, dự án sản xuất thử nghiệm năm 2020 của tỉnh BR-VT, theo Thông báo Số 01/TB-SKHCN của Sở KH&CN Bà Rịa – Vũng Tàu, bao gồm các đề tài và dự án sản xuất thử nghiệm như sau:
1. Dự án SXTN: Xây dựng mô hình sản xuất nhãn VietGAP theo hướng hữu cơ tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
2. Đề tài: Nghiên cứu sức chịu tải môi trường phục vụ quy hoạch nuôi trồng thủy sản bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
3. Đề tài: Đánh giá hiện trạng quần thể Dugong (Dugong dugon) và hệ sinh thái cỏ biển tại Côn Đảo, đề xuất giải pháp quản lý và bảo tồn.
4. Dự án SXTN: Xây dựng quy trình sản xuất và ương nuôi hàu sữa (giống Thái Bình Dương) tam bội tại Bà Rịa – Vũng Tàu từ hàu đực tứ bội nhập nội.
5. Đề tài: Nghiên cứu, xác định nguyên nhân nhiễm mặn và đề xuất các giải pháp hạn chế tác động ở khu vực cánh đồng Bưng, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ.
– Phụ lục: các Biểu mẫu ghi nhận trong thông báo bên dưới theo đính kèm: Biểu mẫu đính kèm.
– Thời gian nhận Hồ sơ đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/03/2020
– Địa chỉ cơ quan nhận Hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cụm 3, Khu Trung tâm Hành chính – chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Số 198 đường Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Quản lý Khoa học – Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 351 3024 để được hướng dẫn cụ thể.


Phòng Quản lý Khoa học HIU.

 Lượt xem: 117

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172