Sở KH&CN Cần Thơ: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố năm 2020 (Đợt 3) theo Quyết định số 1812/QĐ-UBND ngày 26/07/2019


Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Sở KH&CN Thành Phố Cần Thơ về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp thành phố năm 2020 (đợt 3) như sau:
Căn cứ Quyết định số 1812/QĐ-UBND ngày 26/7/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt danh mục và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp thành phố năm 2020.
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ kính mời các tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện và năng lực tham gia đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2020 chưa được đăng ký.

Danh mục các nhiệm vụ khoa học công nghệ tuyển chọn thực hiện năm 2020 đính kèm
.
Thông báo Số 1151/TB-SKHCN đính kèm

Thành phần hồ sơ dự tuyển: (Biểu mẫu đính kèm)
* Bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (nếu có);
* Đơn đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố (mẫu C1-1-ĐON).
* Thuyết minh đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ theo biểu C1-2a-TMĐTCN;
* Đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn theo biểu C1-2b-TMĐTXH;
* Đề án khoa học theo biểu C1-2c-TMĐA;
* Dự án sản xuất thử nghiệm theo biểu C1-2d-TMDASXTN và
* Dự án khoa học và công nghệ theo biểu C1-2e-TMDAKHCN.

– Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì theo biểu C1-3-LLTC;
– Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và cá nhân đăng ký thực hiện chính theo biểu C1-4-LLCN;
– Sơ yếu lý lịch khoa học của chuyên gia nước ngoài kèm theo giấy xác nhận về mức lương chuyên gia (nếu có thuê chuyên gia nước ngoài);
– Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp nghiên cứu theo biểu C1-5-PHNC (nếu có);
– Văn bản chứng minh năng lực về nhân lực khoa học công nghệ, trang thiết bị của đơn vị phối hợp và khả năng huy động vốn từ nguồn khác để thực hiện nhiệm vụ (nếu có đơn vị phối hợp, huy động vốn từ nguồn khác).

Số lượng hồ sơ: Bộ hồ sơ gồm một (01) bộ hồ sơ gốc (có đóng dấu và chữ ký trực tiếp) được in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt (Times New Roman), cỡ chữ 14 và một (01) bản điện tử của bộ hồ sơ, tất cả được đóng gói trong một túi hồ sơ kín (có niêm phong) và ghi rõ ở bên ngoài các nội dung sau:
1. Tên nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp thành phố (tên, mã số của chương trình – nếu có);
2. Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì và tổ chức tham gia phối hợp thực hiện (chỉ ghi danh sách tổ chức đã có xác nhận tham gia phối hợp);
3. Họ tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và danh sách cá nhân tham gia chính thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ;
4. Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

Nơi nhận hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: số 02, đường Lý  Thường Kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Thời gian nhận hồ sơđến 17 giờ ngày 06/12/2019.
Mọi chi tiết xin liên hệPhòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0710) 382 1913
Fax: (0710) 382 1471
Email: sokhcn@cantho.gov.vn.


Phòng Quản lý Khoa học HIU.

 Lượt xem: 63

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172