Sở KH&CN Hậu Giang: Thông báo tuyển chọn thực hiện 01 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020


Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang xin thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020.
1. Tên nhiệm vụ
Đề tài “Nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật và thị trường nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả mô hình chăn nuôi dê lấy sữa tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
2. Định hướng mục tiêu
– Đánh giá các khó khăn, thách thức cũng như cơ hội trong chăn nuôi dê sữa ở tỉnh Hậu Giang.
– Xác định một số giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất mô hình chăn nuôi dê lấy sữa tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.
– Xác định một số giải pháp về thị trường nhằm nâng cao hiệu quả mô hình chăn nuôi dê lấy sữa tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.
3. Yêu cầu sản phẩm
– Xác định được những trở ngại, cơ hội trong chăn nuôi dê sữa và đưa ra những giải pháp khắc phục, phát triển mô hình nuôi dê sữa ở tỉnh Hậu Giang.
– Giải pháp kỹ thuật và thị trường nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả mô hình chăn nuôi dê lấy sữa tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang: Xác định được một số giống cỏ năng suất cao phục vụ chăn nuôi; Tạo ra giống dê sữa năng suất cao hơn so với đàn dê sữa hiện có tại Hậu Giang; Tạo ra được mối liên kết giữa nhà chăn nuôi và nhà sản xuất, giới thiệu các sản phẩm từ sữa dê, đáp ứng tiêu chuẩn của nhà thu mua nguyên liệu…
Các nội dung khác xem thêm thông báo cụ thể tại đây.
Thời gian đăng ký tham gia tuyển chọn từ ngày đăng thông báo đến 16 giờ ngày 06 tháng 7 năm 2020.
Biểu mẫu xin xem tại Website: www.skhcn.haugiang.gov.vn (vào mục ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI)

Mở hồ sơ vào lúc 09h, ngày 10 tháng 7 năm 2020 tại phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang, số 7, Điện Biên Phủ, Phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Thông tin chi tiết xin liên hệ đ/c Cường Phòng Quản lý Khoa học.
Điện thoại: 0293.3582.686, DĐ: 0989973169
Email: cuongnc.skhcn@haugiang.gov.vn

Phòng Quản lý Khoa học.

 Lượt xem: 55

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172