Sở KH&CN Kiêng Giang: Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thực hiện tại Kiên Giang từ năm 2024


Ngày 30/01/2023 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang đã ban hành Thông báo số 75/TB-SKHCN về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ trong và ngoài tỉnh quan tâm, xây dựng hồ sơ đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo định hướng đã được nêu trong Thông báo số 75/TB-SKHCN gửi về Sở Khoa học và Công nghệ Kiên Giang, cụ thể:

– Hồ sơ đề xuất đặt hàng gồm:

+ Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ (theo mẫu);

+ Danh mục tổng hợp (theo mẫu) nếu có từ 02 đề xuất đặt hàng trở lên.

– Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến trước ngày 15/3/2023.

– Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang, số 320, đường Ngô Quyền, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Đồng thời gửi qua email: tbho.skhcn@kiengiang.gov.vn để tổng hợp.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Khoa học, điện thoại 02973.876586 để được hướng dẫn./.

Tệp đính kèm75-TB De xuat dat hang 2024.signed.pdf

Tệp đính kèmBieu mau kem theo Thong Bao.docx


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172