Sở KH&CN Sóc Trăng: Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024


Căn cứ Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy định về xác định, tuyển chọn, giao trực tiếp và đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) tỉnh Sóc Trăng,

Nhằm xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KH&CN năm 2024 có chất lượng, phục vụ thiết thực mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; giải quyết những vấn đề cấp thiết của địa phương, Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng thông báo đến các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp trong tỉnh và các tổ chức KH&CN trong và ngoài tỉnh những nội dung sau:

1.  Nội dung đề xuất

Các nhiệm vụ KH&CN được đề xuất thực hiện năm 2024 sẽ tập trung vào các nội dung thực hiện các đột phá chiến lược của tỉnh theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 – 2025 (liên quan đến phát triển toàn diện nguồn nhân lực; thúc đẩy khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, phát triển kinh tế số;…):

 • Ứng dụng tiến bộ KH&CN trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; xây dựng nông thôn mới. Khảo nghiệm, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật giống lúa đặc sản, cây ăn trái có chất lượng cao, tạo ra các sản phẩm nông sản có năng suất, chất lượng, hiệu quả. Phát triển mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh; kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản.
 • Ứng dụng tiến bộ KH&CN để xây dựng các mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; ứng dụng tiến bộ KH&CN để bảo quản, chế biến thủy sản và trái cây là các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP của địa phương. Nghiên cứu thiết lập mô hình từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm nông sản theo chuỗi giá trị, truy xuất được nguồn gốc sản phẩm.
 • Nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông và đô thị, ứng phó biến đổi khí hậu, thu gom xử lý chất thải sản xuất, sinh hoạt, chất thải làng nghề; các sản phẩm, công nghiệp phụ trợ.
 • Nghiên cứu ứng dụng công nghệ và giải pháp về quy hoạch và quản lý đô thị thông minh (quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị, giao thông, y tế, giáo dục, hệ thống cảnh báo sớm và các lĩnh vực khác), tiện ích đô thị thông minh. Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tổng thể về y tế của tỉnh; Sử dụng dữ liệu lớn để phân tích dịch bệnh, phòng chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.
 • Hỗ trợ các doanh nghiệp ứng dụng mô hình phân xưởng sản xuất thông minh, trang trại thông minh trong từng khâu, từng công đoạn sản xuất và phân phối tương xứng với qui mô và phù hợp với năng lực sản xuất của doanh nghiệp; ứng dụng công nghệ cao, chuyển giao các công nghệ tiên tiến; tích hợp công nghệ tự động hóa, công nghệ số và các công nghệ tiên tiến để phát triển các mô hình nuôi trồng và chế biến thủy sản, canh tác lúa đặc sản, cây ăn trái; quản trị doanh nghiệp thông minh, hiện đại.
 • Ứng dụng tiến bộ KH&CN, nhất là công nghệ số trong quản lý, điều hành công việc; sản xuất, kinh doanh; ứng dụng công nghệ trong kết nối nhà sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, xuất khẩu, xây dựng hệ thống sàn nông sản, chuỗi cung ứng (ưu tiên cho doanh nghiệp đầu tư chế biến và bảo quản trái cây, hành tím, củ cải, ớt, sản phẩm thủy sản, lúa gạo, thịt gia súc, gia cầm; sản xuất giống, nuôi thủy sản nước ngọt, tôm nước lợ…).
 • Nghiên cứu, xây dựng, khai thác, phát triển các mô hình du lịch tâm linh, văn hóa lễ hội tại các điểm di tích lịch sử cấp Quốc gia, cấp tỉnh kết hợp những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer trong hoạt động du lịch; phát triển du lịch sinh thái kết hợp với phát triển điện gió, du lịch biển,… góp phần phát triển du lịch của tỉnh Sóc Trăng.
 • Các nhiệm vụ nhằm quản lý, phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp; quản lý, phát triển tài sản trí tuệ gắn với sản phẩm chủ lực, đặc thù, sản phẩm nông nghiệp của tỉnh; đào tạo, nâng cao năng lực về sở hữu trí tuệ; các nhiệm vụ triển khai chủ trương, chính sách về phát triển lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
 • Nghiên cứu, xây dựng các giải pháp đào tạo nhân lực tại chỗ đáp ứng yêu cầu một số ngành nghề trong các khu, cụm công nghiệp và dịch vụ phục vụ sự phát triển của tỉnh đã được xác định cho những năm

2.  Yêu cầu

Các nhiệm vụ KH&CN phải cung cấp cơ sở nguồn lực, mô hình, giải pháp, sản phẩm cụ thể hoặc giải quyết những vấn đề cấp thiết của tỉnh Sóc Trăng, có ý nghĩa đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; đảm bảo tính khoa học và thực tiễn, có địa chỉ áp dụng cụ thể, có hiệu quả và có khả năng ứng dụng hoặc thương mại hóa.

Đối với các nhiệm vụ được tuyển chọn phải trình bày rõ phương án chuyển giao kết quả nghiên cứu, ứng dụng khả thi và có giấy xác nhận/cam kết sử dụng kết quả của tổ chức hoặc doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

3.  Một số điểm lưu ý trong đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2024

Các nhiệm vụ KH&CN được đề xuất dưới dạng: Đề tài – mẫu M01, dự án KH&CN – mẫu M02, dự án sản xuất thử nghiệm – mẫu M03 theo cơ chế đặt hàng từ các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và nhiệm vụ KH&CN liên kết giữa các tổ chức KH&CN với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hoặc đề xuất của các chuyên gia, tổ chức KH&CN.

Theo quy định của Luật KH&CN năm 2013 và các văn bản hướng dẫn của Bộ KH&CN, các nhiệm vụ KH&CN sẽ được thực hiện dưới hình thức đặt hàng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện.

Chỉ có các nhiệm vụ KH&CN sau đây mới được giao trực tiếp:

 • Nhiệm vụ KH&CN thuộc bí mật quốc gia, đặc thù phục vụ quốc phòng, an ninh.
 • Nhiệm vụ KH&CN đột xuất.
 • Nhiệm vụ KH&CN chỉ có 01 tổ chức KH&CN có đủ điều kiện về nhân lực, chuyên môn, trang thiết bị để thực hiện nhiệm vụ đó.

Riêng đề xuất đặt hàng dự án của doanh nghiệp được xem xét ưu tiên phê duyệt triển khai thực hiện theo hình thức xét chọn hoặc giao trực tiếp (theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/04/2018 của Chính phủ).

Lưu ý, các tổ chức, đơn vị trong tỉnh, ngoài việc đề xuất các nhiệm vụ KH&CN mới, trong phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực cần quan tâm rà soát đề xuất triển khai ứng dụng, nhân rộng các kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN đã được UBND tỉnh giao sử dụng, nội dung các kế hoạch được giao, các kết quả nghiên cứu ứng dụng thành công khác bằng hình thức phù hợp.

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN: Từ nguồn kinh phí sự nghiệp KH&CN và các nguồn kinh phí khác. Dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 06/4/2016 của UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy định một số định mức xây dựng dự toán kinh phí thực hiện, quản lý đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và các quy định khác có liên quan.

4.  Thời gian, địa điểm gửi Phiếu đề xuất và biểu mẫu

Thời gian nhận Phiếu đề xuất: Từ ngày thông báo đến hết ngày 28/4/2023.

Các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện theo mẫu như sau:

 • Phiếu đề xuất đề tài theo biểu mẫu
 • Phiếu đề xuất dự án KH&CN theo biểu mẫu
 • Phiếu đề xuất dự án sản xuất thử nghiệm theo biểu mẫu

Trên Phiếu cần ghi số điện thoại, email của người đề xuất, xử lý để tiện liên hệ trao đổi khi cần thiết.

Phiếu đề xuất gửi về Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng – Số 217 Trần Bình Trọng, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Khi gửi Phiếu đề xuất, các đơn vị và cá nhân cần gửi kèm theo file đề xuất đến địa chỉ Email: pnvskhcnst@gmail.com để phục vụ cho việc tổng hợp. Nhờ các huyện, thị xã, thành phố thông báo cho doanh nghiệp trên địa bàn.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Nghiệp vụ – Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng, điện thoại: 0299.3828097 – Fax: 0299.3821448 hoặc truy cập vào Trang thông tin điện tử của Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng tại địa chỉ website: www.sokhcn.soctrang.gov.vn.

Tài liệu đính kèm:

THONG_BAO_DE_XUAT_NV_2024.pdf

M01_-_QTNV04-_DX_DE_TAI.doc


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172