Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh thông báo: thư mời viết bài hội thảo khoa học: đổi mới quản lý tp.HCM


Cập nhật lần cuối vào 16/12/2021

Nhằm tạo diễn đàng khoa học để các nhà khoa học; các nhà lãnh đạo, quản lý; cán bộ, công chức, viên chức;… Học viện cán bộ Tp.HCM tổ chức hội thảo: “đổi mới quản lý Tp.HCM"

Thông tin chi tiết

Phòng Quản lý Khoa học.


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172