Hội thảo/Hội nghị – Thông báo

Hội Tự động hóa Việt Nam xúc tiến tổ chức Hội nghị VCCA 2021

Phòng Quản lý Khoa học  Lượt xem: 250

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH: thông báo về việc dời ngày tổ chức Hội thảo khoa học năm 2021

Về việc dời ngày tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vật liệu Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm Read More…

Chuỗi Seminar Tối ưu hóa và ứng dụng – Chủ đề: “Điều kiện tối ưu cấp 2 trong tối ưu không trơn ” – Ngày 04/04/2021

 Lượt xem: 124

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng – Phòng QLKH tổ chức buổi hướng dẫn thực hiện đề tài NCKH cấp Trường (đợt 3)

 Lượt xem: 337

Phòng QLKH-Tổng kết hoạt động hỗ trợ học sinh trường chuyên Trần Đại Nghĩa nghiên cứu khoa học HK1 năm học 2020-2021

 Lượt xem: 358

Thông báo: Đăng ký tham dự buổi hướng dẫn Giảng viên thực hiện đề tài NCKH cấp Trường năm 2020-2021

 Lượt xem: 314

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) tổ chức Seminar “Tìm kiếm bản sắc văn hóa của bản thân”

 Lượt xem: 246

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) tổ chức Seminar chuyên đề “Vaccine ngừa Covid-19”.

 Lượt xem: 102

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) tổ chức Seminar chuyên đề “Việt Nam học – chiếc cầu nối Việt Nam với thế giới”

 Lượt xem: 121

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) tổ chức Seminar khoa học – Phương pháp Denovo và Ứng dụng trong hệ thống quản lý

 Lượt xem: 88

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172