Hội thảo/Hội nghị – Thông báo

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng – Hội thảo quốc gia 2023 “Chuyển đổi số: Xu thế phát triển trong giáo dục đại học”

Khoa RĂNG HÀM MẶT: Tổ chức hội thảo khoa học “NHA KHOA PHỤC HỒI KỸ THUẬT SỐ – DIGITAL RESTORATIVE DENTISTRY”

Phòng QLKH-HTQT: Tổ chức buổi Seminar tập huấn về viết và công bố bài báo khoa học trên Tạp chí uy tín trong nước và quốc tế (ISI, SCOPUS) trong lĩnh vực KHXH&NV

Phòng QLKH-HTQT: Tổ chức buổi Seminar tập huấn về viết và công bố bài báo khoa học trên Tạp chí uy tín trong nước và quốc tế (ISI, SCOPUS) trong lĩnh vực khoa học sức khỏe

Hội hóa học Thành phố Hồ Chí Minh – Thư mời tham gia hội thảo “Hóa học Xanh”

Thư mời tham gia viết bài hội thảo “Blended learning – phương pháp giảng dạy hiện đại cho khối ngành kinh tế”

Thư mời đăng ký tham dự Hội thảo quốc tế trực tuyến: TECHNOLOGIES& LANGUAGE EDUCATION

Hội thảo khoa học: “Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh – thành phố văn hoá, hiện đại nghĩa tình”

Thư mời tham dự hội thảo giới thiệu “Công nghệ nuôi tảo Spirulina ứng dụng trong chăn nuôi sản xuất thức ăn, thủy sản quy mô nông hộ và công nghiệp”

Thông báo – Tạm dừng Hội thảo quốc gia ” Phát triển Logistics Việt Nam ngang tầm quốc tế”

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172