ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH: thông báo về việc dời ngày tổ chức Hội thảo khoa học năm 2020


Cập nhật lần cuối vào 14/07/2021

Về việc dời ngày tổ chức Hội thảo khoa học “Định hướng phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vật liệu Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”
Ngày 04 tháng 10 năm 2020, Đại học Quốc gia Thành phồ Hồ Chí Minh (ĐHQG – HCM) đã ban hành thông báo số 2024/TB-ĐHQG về việc tổ chức Hội thảo “Định hướng phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vật liệu Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Theo đó, Hội thảo được dự kiến tổ chức vào ngày 25 tháng 11 năm 2020. Tuy nhiên, do một số lý do khách quan, Hội thảo đã được dời thời gian tổ chức sang ngày 17 tháng 12 năm 2020, tại Hội trường Trần Chí Đáo, ĐHQG – HCM, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin chi tiết

Phòng Quản lý Khoa học


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172