Hội nghị diễn đàn quốc tế lần thứ 10 về Quản lý và Công nghệ Xanh (IFGTM 2020)


Cập nhật lần cuối vào 21/07/2021

Hội nghị diễn đàn quốc tế lần thứ 10 về Quản lý và Công nghệ Xanh (IFGTM 2020) có chủ đề “Hợp tác xanh cho môi trường sức khoẻ và bền vững”; dự kiến tổ chức từ 18 → 21/10/2020 tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Hội nghị tập trung vào các lĩnh vực chính sau:
(1) Nguồn tài nguyên chất thải, chính sách và công nghệ.
(2) Kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.
(3) Năng lượng xanh.
(4) Chất thải nhựa: quản lý, hành vi và công nghệ.
(5) Xử lý nước cấp và nước thải.
(6) Chất lượng không khí: ô nhiễm và kiểm soát.
(7) Ô nhiễm và khả năng phục hồi của đất.
(8) Mô hình hóa môi trường.
(9) Sức khỏe môi trường và hệ sinh thái.
(10) Đánh giá rủi ro và độc tính thực phẩm.
(11) Nông nghiệp bền vững.
(12) Biến đổi khí hậu và thích ứng.
Mọi thông tin đăng tải trên trang web chính thức của Hội nghị: http://ifgtm.vn.


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172