Hội thảo khoa học quốc tế về các chất ô nhiễm độc hại trong thực phẩm và môi trường sắp diễn ra


Cập nhật lần cuối vào 21/07/2021

Dự kiến trong tháng 6/2020, Hội thảo khoa học quốc tế về “Các chất ô nhiễm độc hại trong thực phẩm và môi trường: Kiểm soát chất lượng và công nghệ xử lý” sẽ được Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) tổ chức tại Hà Nội. Hội thảo được tổ chức nhằm tăng cường sự giao lưu giữa các nhà khoa học, trao đổi, giới thiệu các kết quả nghiên cứu mới trong lĩnh vực thực phẩm và môi trường, đồng thời thúc đẩy quá trình ứng dụng các kết quả nghiên cứu một cách có hiệu quả vào thực tiễn cuộc sống.
Hội thảo sẽ tập trung vào các nhóm chủ đề chính sau:
– Các phương pháp phân tích, đánh giá sự có mặt các chất độc trong thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
– Các nghiên cứu về chế biến và bảo quản thực phẩm an toàn.
– Phương pháp phân tích, đánh giá, kiểm soát chất lượng và nghiên cứu chế biến thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
– Phương pháp phân tích, nhận dạng, kiểm nghiệm các chất độc trong thực phẩm và truy vết nguồn gốc thực phẩm.
– Các nghiên cứu đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường, sự lan truyền, chuyển hóa các chất trong môi trường.
– Các công nghệ giám sát và xử lý ô nhiễm môi trường.
– Các nghiên cứu về chất ô nhiễm POPs (Dioxin, thuốc bảo vệ thực vật…).
Chi tiết xem thêm tại: http://cretech.vast.vn/postsview_3_62_3312.html.


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172