Sở KH&CN Đồng Nai: Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN – Chương trình: Ứng dụng & phát triển công nghệ thông tin & áp dụng tiến bộ KH-CN vào các mô hình bảo vệ, nâng cao sức khỏe cộng đồng.


Cập nhật lần cuối vào 15/03/2021

Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐUBND ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai; Căn cứ Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 07/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh thực hiện năm 2021, Chương trình: “Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và Áp dụng tiến bộ KH – CN vào các mô hình bảo vệ, nâng cao sức khỏe cộng đồng”.
Thực hiện quy trình quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021 thuộc Chương trình: Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và Áp dụng tiến bộ KH – CN vào các mô
hình bảo vệ, nâng cao sức khỏe cộng đồng

  • Thời hạn nhận hồ sơ:
    30 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo.
    Lưu ý: Hồ sơ được xem là hợp lệ bắt buộc phải có các thành phần theo yêu cầu phải nộp đúng thời hạn (căn cứ vào dấu bưu điện nơi gửi hoặc dấu văn thư nhận nếu gửi trực tiếp) và các biểu mẫu phải đáp ứng yêu cầu phù hợp về thể thức và nội dung.
  • Nơi nhận hồ sơ:
    Hồ sơ nộp trực tiếp (Văn phòng Sở KH&CN Đồng Nai) hoặc gửi qua đường bưu điện về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai (địa chỉ: số 1597, Phạm Văn Thuận, P. Thống Nhất, TP.Biên Hòa, Đồng Nai)
  • Tập tin đính kèm

331TB_01.03.21_QLKHuong.pdf

1.MOTSOVANBANPHAPLY.7z

2.HOSOTHUYETMINH.7z

Phòng Quản lý Khoa học.

 Lượt xem: 315

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172