Sở KH&CN Tỉnh Long An: Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021 (lần 2)


Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước; Căn cứ Quyết định số 4923/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào Kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm 2021; Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức 16/16 Hội đồng đánh giá hồ sơ tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, trong có 13/16 nhiệm vụ đạt yêu cầu và 3/16 nhiệm vụ không đạt yêu cầu.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An trân trọng thông báo và kính mời các tổ chức, cá nhân có năng lực nghiên cứu khoa học và công nghệ tham gia đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021 đối với 02 nhiệm vụ có nội dung không đạt hoặc không đầy đủ thành phần hồ sơ theo yêu cầu đặt hàng.

(Danh mục các đề tài, dự án khoa học công nghệ tuyển chọn đính kèm).Riêng đối với nhiệm vụ “Nghiên cứu phát triển nuôi tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) toàn đực hai giai đoạn theo công nghệ Biofloc tại vùng Đồng Tháp Mười, tỉnh Long An”.

Trên cơ sở kết luận của Hội đồng, nội dung của đề tài trên chưa đáp ứng được mục tiêu và chưa đảm bảo tính phát triển bền vững của mô hình để thay thế, khắc phục được các hạn chế do nuôi tôm thẻ chân trắng gây ra, cũng như chưa chứng minh được hiệu quả của mô hình nuôi tôm càng xanh thương phẩm theo công nghệ Biofloc. Do đó, không đặt hàng lại nhiệm vụ này.

Sở Khoa học và Công nghệ kính mong các tổ chức, đơn vị khảo sát, nghiên cứu và đề xuất đối tượng nuôi thay thế có hiệu quả bền vững hoặc đề xuất các giải pháp kỹ thuật nuôi mới của tôm thẻ chân trắng đảm bảo khắc phục được các nhược điểm hiện tại, không ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và rủi ro cho người nuôi như điều kiện hiện nay để làm cơ sở đặt hàng tuyển chọn lại.

Nơi nhận hồ sơ
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An – Số 367, Quốc lộ 1, Phường 4, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết 17 giờ 00 ngày 21/06/2021.

Lưu ý:
– Hồ sơ không hoàn trả lại
– Thời điểm nộp hồ sơ được tính là ngày ghi ở dấu bưu điện của bưu điện Thành phố Tân An (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc tính theo dấu “đến” của văn thư Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An (trường hợp nộp trực tiếp).
– Trong khi chưa hết hạn nộp hồ sơ, tổ chức và cá nhân đăng ký tuyển chọn có quyền rút hồ sơ, thay hồ sơ mới, bổ sung hoặc sửa đổi hồ sơ đã gửi đến Sở Khoa học và Công nghệ. Mọi bổ sung, sửa đổi phải nộp trong thời gian quy định và là bộ phận cấu thành của hồ sơ tuyển chọn.

Để biết thêm thông tin, tổ chức, cá nhân vui lòng liên hệ Phòng Quản lý
Khoa học – Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An qua điện thoại:
02723.832.615 (trong giờ hành chính)./.

Chi tiết xem tại file đính kèm tại đây

 Lượt xem: 177

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172