Sở KH&CN Trà Vinh: thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021 (lần 3)


Cập nhật lần cuối vào 04/27/2021

Căn cứ Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;
Căn cứ Quyết định số 3429/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh năm 2021;
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện và năng lực gửi hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ để tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (theo Danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng cấp tỉnh năm 2021 đính kèm).

Nơi nhận hồ sơ: Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh – Số 38, đường Nguyễn Thái Học, phường 1, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Thời hạn nhận hồ sơ: đến hết ngày 31/5/2021. Ngày chứng thực nhận hồ sơ là ngày sớm nhất ghi nhận được trong các trường hợp sau: (1) ngày ghi ở dấu bưu điện nơi gửi (trường hợp gửi qua bưu điện); (2) dấu đến của văn thư Sở KH&CN (trường hợp nộp trực tiếp); (3) thời gian ghi nhận được trên e-mail.
Trong khi chưa hết thời hạn nộp hồ sơ, tổ chức và cá nhân đăng ký tuyển chọn có quyền rút hồ sơ, thay hồ sơ mới, bổ sung hoặc sửa đổi hồ sơ đã gửi đến Sở Khoa học và Công nghệ.
Các biểu mẫu hồ sơ và các văn bản hướng dẫn xây dựng định mức kinh phí đề nghị truy cập tại mục “THÔNG BÁO” của trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh, địa chỉ: http://www.travinh.gov.vn/wps/portal/khcn
Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công
nghệ tỉnh Trà Vinh. Điện thoại: 02943.864166.
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh trân trọng thông báo!

Danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng cấp tỉnh năm 2021

Phòng Quản lý Khoa học.

 Lượt xem: 520

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172