Tin từ Quỹ NAFOSTED: Tổ chức Nghiên cứu và Đổi mới Vương quốc Anh gọi hồ sơ đề tài nghiên cứu về Covid-19 ngày 21/05/2020


Cập nhật lần cuối vào 06/04/2020

Tổ chức Nghiên cứu Đổi mới Vương quốc Anh (UKRI) hiện đang tiếp nhận hồ đăng thực hiện đề tài nghiên cứu về dịch bệnh Covid-19 các tác động của dịch đối với các quốc gia đang phát triển.

Chương trình không giới hạn thời gian nộp hồ sơ và được tài trợ bởi Quỹ Nghiên cứu thách thức toàn cầu và Quỹ Newton.

Nhà khoa học Việt Nam có thể đăng ký tham gia đề tài do nhà khoa học Vương quốc Anh làm chủ nhiệm, hoặc đăng ký chủ nhiệm đề tài nếu chứng minh được khả năng bắt đầu thực hiện nghiên cứu trong tối đa 04 tuần kể từ ngày được chấp thuận tài trợ.

Chi tiết về thông báo tiếp nhận cũng như cách thức nộp hồ sơ xin xem tại:
https://www.ukri.org/news/international-covid-19-call-opens/
https://www.ukri.org/funding/funding-opportunities/ukri-gcrf-newton-fund-agile-response-call-to-address-covid-19/

 Lượt xem: 417

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172