Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia tp.HCM thông báo tổ chức hội nghị khoa học & công nghệ toàn quốc về cơ khí lần VI-2021


Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia tp.HCM thông báo tổ chức hội nghị khoa học và công nghệ toán quốc về cơ khí lần VI 2021

Phòng Quản  Khoa học – Hợp tác Quốc tế


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172