Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng – Hội thảo quốc gia 2023 “Chuyển đổi số: Xu thế phát triển trong giáo dục đại học”


Phòng QLKH-TCKH thông báo số 1 về Hội thảo quốc gia “Chuyển đổi số: Xu thế phát triển trong giáo dục đại học" của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng với nội dung như sau:

 1. Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 10/06/2023
 2. Địa điểm: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng – Số 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM
 3. Thành phần tham dự: xem chi tiết trong Thông báo đính kèm.
 4. Nội dung Hội thảo: xem chi tiết trong Thông báo đính kèm.
 • Ngôn ngữ sử dụng tại Hội thảo: tiếng Việt.
 • Các bài báo cáo được duyệt sẽ đăng toàn văn trên Tạp chí Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng và trên kỷ yếu của Hội thảo.
 1. Chương trình dự kiến: xem chi tiết trong Thông báo đính kèm.
 2. Hình thức đăng ký tham dự và báo cáo

6.1. Thời hạn đăng ký tham dự Hội thảo

6.2. Thời hạn đăng ký và gửi báo cáo

 • Đăng ký tên bài báo cáo, hình thức báo cáo và nộp Tóm tắt báo cáo (Abstract) để đăng kỷ yếu Hội thảo/ hoặc để đăng Số chuyên san của Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (Tạp chí HIU): trước ngày 01/05/2023 (Mẫu 02 đính kèm).
 • Nộp file toàn văn đăng Tạp chí HIU: trước ngày 15/5/2023 (Mẫu 03a, 03b đính kèm).

7. Thông tin liên hệ

 • Đỗ Chiếm Tài (0909.723.376) – Trưởng phòng Quản lý khoa học – Tạp chí khoa học
 • Nguyễn Thị Thúy Hồng (0981.049.266) – Chuyên viên Quản lý khoa học – Tạp chí khoa học

Quý Thầy, Cô vui lòng xem chi tiết trong Thư mời đính kèm.

File đính kèm: Thông báo số 1; Mẫu 01, Mẫu 02, Mẫu 03aMẫu 03b.

Trân trọng.


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172