Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh:Tổ chức hội thảo “Định hướng phát triển TPHCM thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045”


Cập nhật lần cuối vào 16/12/2021

UBND TP vừa ban hành kế hoạch tổ chức Hội thảo “Định hướng phát triển TP.HCM thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045” nhằm phân tích, đánh giá, dự báo các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của TPHCM; vị thế dẫn dắt của TP.HCM trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (Vùng KTTĐPN), các thách thức lớn về biến đổi khí hậu, tình trạng di dân, quá tải hạ tầng giao thông, đang đe dọa đến sự phát triển bền vững của TP; đánh giá thực trạng phát triển về kinh tế-xã hội và các ngành nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ và khả năng huy động nguồn lực của TP.

Bên cạnh đó, Hội thảo cũng phân tích định hướng phát triển đến năm 2025 TP.HCM trở thành đô thị thông minh, thành phố dịch vụ, công nghiệp theo hướng hiện đại, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, động lực tăng trưởng của Vùng KTTĐPN và cả nước; đến năm 2030 trở thành thành phố dịch vụ, công nghiệp hiện đại, thành phố văn hóa, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, trung tâm về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học – công nghệ và văn hóa của khu vực Đông Nam Á; đến năm 2045 trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính của Châu Á, phát triển bền vững, có chất lượng cuộc sống cao và là điểm đến hấp dẫn toàn cầu.

Thông tin chi tiết: công văn số 51/HIU ngày 4/3/2021

Phòng Quản lý Khoa học.


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172