Hội thảo/Hội nghị – Thông báo

Buổi Seminar khoa học “Phương pháp Denovo và Ứng dụng trong hệ thống quản lý”

Mô hình sản xuất hiện đại được đặc trưng bởi các hoạt động không lãng phí, không có bộ đệm, đúng lúc, sử dụng đầy đủ các nguồn lực khan […]

Buổi Seminar khoa học “Phương pháp Denovo và Ứng dụng trong hệ thống quản lý” – Ngày 18/12/2020

Mô hình sản xuất hiện đại được đặc trưng bởi các hoạt động không lãng phí, không có bộ đệm, đúng lúc, sử dụng đầy đủ các nguồn lực khan […]

CHUỖI SEMINAR “TỐI ƯU HÓA VÀ ỨNG DỤNG” – Topic 2: Equilibrium problems: the existence of solutions (Part 2) – Ngày 20/12/2020

Nhằm mục đích trao đổi học thuật, nâng cao năng lực chuyên môn của giảng viên, nghiên cứu viên trong lĩnh vực toán học, phục vụ cho công tác giảng […]

Cơ hội việc làm tại Cộng hòa Liên Bang Đức dành cho HIUers

Ngày 9/08/2020, Trung tâm Khởi nghiệp – Quan hệ Doanh nghiệp phối hợp với Công ty TNHH Westfalia tổ chức Chương trình giao lưu Doanh nghiệp & Tuyển dụng online […]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172