Phòng Quản lý Khoa học

Sở KH&CN Kiên Giang: Thông báo tuyển chọn thực hiện các nhiệm vụ KH&CN tỉnh Kiên Giang năm 2020

Căn cứ Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành quy định quản lý và tổ chức thực hiện các đề tài, […]

Sở KH&CN TP.HCM: Mời đăng ký thực hiện nhiệm vụ “Tư vấn xây dựng hồ sơ và đăng ký chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ năm 2019”

Thông báo của Sở KH&CN Thành phố Hồ Chí Minh về việc: Mời đăng ký thực hiện nhiệm vụ “Tư vấn xây dựng hồ sơ và đăng ký chứng nhận […]

Sở KH&CN Đồng Nai: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai) – theo quyết định số 1279/QĐ-UBND

Thông báo của Sở KH&CN Tỉnh Đồng Nai: Về việc tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh […]

Bộ Công Thương: Mời nộp hồ sơ thực hiện nhiệm vụ năm 2020 theo Dự án của Quyết định Số 2176/QĐ-BCT

Bộ Công Thương thông báo trong ngày 3O/O7/2O19 như sau: Mời nộp hồ sơ tham gia thực hiện các nhiệm vụ năm 2020 thực hiện Dự án “Nâng cao năng suất […]

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia theo Quyết định Số 2144/QĐ-BKHCN

Thông báo của Bộ KH&CN về việc: Chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (Quyết định số 2144/QĐ-BKHCN ngày 31/7/2019) Tên nhiệm […]

Sở KH&CN Cần Thơ: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KHCN năm 2020 – theo quyết định 1812/QĐ-UBND

Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Cần Thơ thông báo trong ngày 3O/O7/2O19: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm […]

Sở KH&CN Hậu Giang: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019 theo đề tài

Thông báo của Sở KH&CN Tỉnh Hậu Giang về việc: Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019, đề tài “Nghiên cứu […]

Bộ LĐ-TB&XH: Thông báo tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Bộ năm 2020

Thông báo của Bộ LĐ-TB&XH về Quyết định số 842: Thông báo tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Bộ năm 2020 thực hiện theo […]

Sở KH&CN Trà Vinh: Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh bổ sung năm 2020

Thông báo của Sở KH&CN Tỉnh Trà Vinh trong ngày 23/O7 về việc: Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh bổ sung năm 2020 Nội dung cụ […]

Sở KH&CN Long An: Thông báo Số 545/TB-SKHCN tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN bổ sung kế hoạch 2019 và kế hoạch 2020

Thông báo của Sở KH&CN Tỉnh Long An về việc: Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ bổ sung kế hoạch năm 2019 […]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172