Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN quốc gia năm 2020 (Quyết định Số 1854/QĐ-BKHCN)


Cập nhật lần cuối vào 06/03/2020

Thông báo của Bộ KH&CN: Tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KH&CN quốc gia năm 2020 (Quyết định số 1854/QĐ-BKHCN ngày 28/6/2019)

Theo đó:

  1. Đề tài:  “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ vi sinh xử lý dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong đất trồng chè tại Thái Nguyên và vùng phụ cận” – trong Phụ lục kèm theo Quyết định số 1854/QĐ-BKHCN ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
  2. Nơi nhận Hồ sơ: Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
  3. Thời hạn nộp hồ sơ: Hồ sơ nhiệm vụ được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Phòng Hành chính thuộc Văn phòng Bộ).
    Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 28 tháng 8 năm 2019, các hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội chậm nhất là ngày 28 tháng 8 năm 2019.

Biểu mẫu:  CÁC BIỂU MẪU QUẢN LÝ ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

Phòng Quản lý Khoa học.

 Lượt xem: 419

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172