Bộ KH&CN: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam đề xuất đặt hàng thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ từ 2020


Cập nhật lần cuối vào 06/03/2020

Thông báo của Bộ KH&CN như link sau: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ do Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam đề xuất đặt hàng bắt đầu thực hiện từ năm 2020 – Theo đó:

  • Phạm vi: Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam thông báo Danh mục nhiệm vụ KHCN tuyển chọn năm 2020 để các tổ chức, cá nhân biết tham gia tuyển chọn theo các quy định hiện hành (danh mục nhiệm vụ KHCN được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ và website của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNTVN) tại địa chỉ: https://www.most.gov.vn và http://www.vinatom.gov.vn); 
  • Hồ sơ nhiệm vụ KHCN tuyển chọn được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư số 33/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
  • Số lượng bộ hồ sơ: 08 bộ hồ sơ trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp); 07 bộ hồ sơ photo có dấu đỏ và 01 bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF, không đặt mật khẩu).
  • Nơi nhận hồ sơBan kế hoạch và Quản lý khoa học Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, số 59 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
  • Thời gian nộp hồ sơ: Hồ sơ nhiệm vụ KHCN tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Viện NLNTVN (qua Ban Kế hoạch và Quản lý khoa học).

Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 12 tháng 8 năm 2019 (có dấu đến xác nhận thời gian tới của văn thư Viện NLNTVN nếu gửi trực tiếp), các hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội chậm nhất là ngày 12 tháng 8 năm 2019.

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam trân trọng thông báo.

Đính kèm:

– Thông tư số 33/2014/TT-BKHCN: Thông-Tư-33/2014/TT-BKHCN

– Phụ lục Thông tư số 33/2014/TT-BKHCN: Phu luc Thong tu 33_2014_TT_BKHCN.rar 

Phòng Quản lý Khoa học.

 Lượt xem: 367

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172