Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư với Hàn Quốc (theo Quyết định Số 2326, 2327 và 2328/QĐ-BKHCN ngày 13/8/2019)


Căn cứ Quyết định số 2326/QĐ-BKHCN2327/QĐ-BKHCN2328/QĐ-BKHCN ngày 13/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư với Hàn Quốc đặt hàng để tuyển chọn (nội dung chi tiết tại các Phụ lục đính kèm theo các Quyết định này), gồm: 3 nhiệm vụ nghị định thư trong 3 Quyết định này, như sau:

  • QĐ 2326: “Nghiên cứu dòng chảy bùn cát đến hồ chứa có xét đến các yếu tố chịu tác động của biến đổi khí hậu – Áp dụng cho một hồ chứa tại Việt Nam
  • QĐ 2327: “Nghiên cứu hoạt tính kháng ung thư và điều hòa miễn dịch của một số cây thuốc Việt Nam.
  • QĐ 2328: “Nghiên cứu quá trình biệt hóa tế bào gốc vệ tinh thành tế bào mô cơ vân và mỡ ở bò Vàng Việt Nam.

Để tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo phương thức và kế hoạch thực hiện việc tuyển chọn như sau:

1. Phương thức tuyển chọn được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư. Chi tiết xin xem tại Trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Hồ sơ tham gia tuyển chọn được chuẩn bị theo mẫu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư nêu trên.

3. Nơi nhận hồ sơ: Hồ sơ tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Phòng Hành chính thuộc Văn phòng Bộ), số 113 phố Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

4. Thời hạn nhận hồ sơ: thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn là 17h00 ngày 14/10/2019, các hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội chậm nhất là ngày 14/10/2019.

Tệp đính kèm:

– Quyết định số 2326/QĐ-BKHCN2327/QĐ-BKHCN2328/QĐ-BKHCN ngày 13/8/2019 (.pdf)

– Quyết định số 2326/QĐ-BKHCN2327/QĐ-BKHCN2328/QĐ-BKHCN ngày 13/8/2019 (.doc)

Phòng Quản lý Khoa học.

 Lượt xem: 153

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172