Sở KH&CN Vĩnh Long: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH năm 2019-2020 cấp tỉnh – QĐ Số 1756/QĐ-UBND


Cập nhật lần cuối vào 06/03/2020

Thông báo của Sở KH&CN Tỉnh Vĩnh Long: Thông báo về việc mời tổ chức, cá nhân nhà khoa học tham gia tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ khoa học năm 2019-2020 tỉnh Vĩnh Long (485/TB-SKHCN)

Theo đó:

– Căn cứ Quyết định số 1756/QĐ-UBND, ngày 02/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019-2020. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long thông báo đến tổ chức, cá nhân nhà khoa học để đăng ký tham gia tuyển chọn chủ trì 03 nhiệm vụ KH&CN năm 2019-2020, như sau:

* Nghiên cứu mô hình tăng trưởng kinh tế tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030.

* Nghiên cứu đề xuất giải pháp để các doanh nghiệp ở tỉnh Vĩnh Long thực hiện tốt trách nhiệm xã hội.

* Lịch sử Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 1973-2018.

– Nơi nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn: Phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long, số 111 Nguyễn Huệ, phường 2, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

– Thời gian nhận sơ tham gia Tuyển chọn: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện từ ngày ra thông báo đến 17 giờ 00 phút ngày 23/08/2018.

Thông tin liên hệ:

+ Điện thoại: 0270 3827 201

+ Email: qlkhvinhlong2012@gmail.com

– Toàn văn Thông báo như Tập tin đính kèm: tgianvukhcn.pdf

– Biểu mẫu: Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Cấp Tỉnh/Thành Phố 

Phòng Quản lý Khoa học.

 Lượt xem: 410

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172