Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư với Italia thực hiện trong kế hoạch năm 2020


Cập nhật lần cuối vào 06/04/2020

Căn cứ Quyết định số 1141/QĐ-BKHCN ngày 29/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư với Italia đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2020 (Nội dung chi tiết tại Phụ lục đính kèm),
Để tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo phương thức và kế hoạch thực hiện việc tuyển chọn như sau:
1. Danh mục nhiệm vụ tuyển chọn: gồm 4 nhiệm vụ
Nghiên cứu metagenome của vi sinh vật trong một số sản phẩm lên men truyền thống nhằm ổn định chất lượng và đảm bảo tính đặc hữu của sản phẩm
Nghiên cứu phát triển hệ thống robot hơp tác di động (Mobile Cobot) ứng dụng trong công nghiệp/dịch vụ
Định hướng giải pháp ngăn chặn, thích ứng và chống chịu ngập lụt cho Thành phố Hồ Chí Minh
Nghiên cứu chế tạo hệ xúc tác quang dị thể nano bán dẫn  2D/plasmonic ứng dụng cho linh kiện tách hydro từ nước

2. Phương thức tuyển chọn được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư. Chi tiết xin xem tại Trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Hồ sơ tham gia tuyển chọn được chuẩn bị theo mẫu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư nêu trên.

4. Nơi nhận hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện (ngày nhận hồ sơ được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội) hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ (thông qua Phòng Hành chính), số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

5. Thời hạn nhận hồ sơ: thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn là 17h00 ngày 03/7/2020.

Tệp đính kèm:
Quyết định Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2020 (Quyết định số 1141/QĐ-BKHCN ngày 29/4/2020
Danh mục nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư đặt hàng bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2020

Phòng Quản lý Khoa học.

 Lượt xem: 541

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172