Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2023 (Quyết định số 420/QĐ-BKHCN)


Căn cứ Quyết định số 420/QĐ-BKHCN ngày 21/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục  nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ để tuyển chọn năm 2023, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo về phương thức và kế hoạch thực hiện tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2023 Nghiên cứu hạn chế ảnh hưởng có hại của vi khuẩn nội sinh đến giai đoạn tạo củ, nâng cao hiệu quả sản xuất cây giống in vitro sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv. var. vietnamensis)” .

1. Phương thức tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 33/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Hồ sơ nhiệm vụ được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư nêu trên.

3. Nơi nhận hồ sơ: Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

4. Thời hạn nộp hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Phòng Hành chính – Lưu trữ, Văn phòng Bộ). Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17giờ 00 ngày 24/4/2023, các hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện gửi, chậm nhất là ngày 24/4/2023.

Tệp đính kèm:

 Quyết định số 420/QĐ-BKHCN ngày 21/3/2023


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172