Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2024 (Căn cứ Quyết định số 1825/QĐ-BKHCN)


Căn cứ Quyết định số 1825/QĐ-BKHCN ngày 18/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng để tuyển chọn năm 2024, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo về phương thức và kế hoạch thực hiện tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2024:

– “Khai thác sáng chế để hỗ trợ cải tiến hệ thống thiết bị tự động sản xuất trong doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành hóa chất tẩy rửa tiêu dùng tại Việt Nam

– “Nghiên cứu giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp cải tiến sản phẩm và quy trình công nghệ thông qua áp dụng công cụ TRIZ và khai thác sáng chế

1. Phương thức tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 33/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Hồ sơ nhiệm vụ được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư nêu trên.

3. Nơi nhận hồ sơ: Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

4. Thời hạn nộp hồ sơ:

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Phòng Hành chính – Lưu trữ, Văn phòng Bộ). Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17giờ 00 ngày 22/9/2023, các hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện gửi, chậm nhất là ngày 22/9/2023.

Tệp đính kèm:

– Quyết định số 1825/QĐ-BKHCN ngày 18/8/2023


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172