Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2024 (Quyết định số 2069/QĐ-BKHCN)


Căn cứ Quyết định số 2069/QĐ-BKHCN ngày 14/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục  nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ để tuyển chọn năm 2024, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo về phương thức và kế hoạch thực hiện tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện 04 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2023: Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển cây Trúc sào ở vùng Trung du và miền núi phía Bắc”Nghiên cứu nhân nuôi và chế biến một số sản phẩm từ Cà cuống (Lethocerus indicus (Lep. et Serv.)) góp phần phát triển kinh tế – xã hội địa phương”, “Nghiên cứu sản xuất giá thể, phân bón hữu cơ vi sinh từ phụ phẩm chế biến gỗ cho sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ tại vùng trung du và miền núi phía Bắc, “Nghiên cứu phát triển cây Anh Thảo (Oenothera biennis L.) làm thực phẩm chức năng tại vùng trung du và miền núi phía Bắc” và “Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất phân hữu cơ vi sinh Trichoderma cho cây ăn quả phù hợp với điều kiện sinh thái vùng Bắc Trung Bộ”.

1. Phương thức tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 33/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Hồ sơ nhiệm vụ được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư nêu trên.

3. Nơi nhận hồ sơ: Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

4. Thời hạn nộp hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Phòng Hành chính – Lưu trữ, Văn phòng Bộ). Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17giờ 00 ngày 16/10/2023, các hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện gửi, chậm nhất là ngày 16/10/2023.

Tệp đính kèm:

– Quyết định số 2069/QĐ-BKHCN ngày 14/9/2023


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172