Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2024 (Quyết định số 2098/QĐ-BKHCN)


Căn cứ Quyết định số 2098/QĐ-BKHCN ngày 18/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ để tuyển chọn năm 2024, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo về phương thức và kế hoạch thực hiện tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện 04 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2023: Nghiên cứu đề xuất giải pháp thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo theo hướng phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp ở khu vực kinh tế tập thể nhằm góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030”“Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn để đề xuất mô hình quản trị đổi mới sáng tạo phù hợp với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam”, Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển các spin-off và start-up và đề xuất bổ sung quy định pháp luật, cơ chế, chính sách cho Việt Nam” và “Nghiên cứu đề xuất giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho các nhà khoa học, nhóm nghiên cứu nâng cao năng lực nghiên cứu ở trong nước và nước ngoài”.

1. Phương thức tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 33/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Hồ sơ nhiệm vụ được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư nêu trên.

3. Nơi nhận hồ sơ: Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

4. Thời hạn nộp hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Phòng Hành chính – Lưu trữ, Văn phòng Bộ). Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17giờ 00 ngày 20/10/2023, các hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện gửi, chậm nhất là ngày 20/10/2023.

Tệp đính kèm:

– Quyết định số 2098/QĐ-BKHCN ngày 18/9/2023


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172