Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ do Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam đề xuất đặt hàng bắt đầu thực hiện từ năm 2023


Căn cứ Điều 6, Thông tư số 33/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế quản lý NVKH&CN cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ quyết định số 1443/QĐ-BKHCN ngày 8/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục NVKH&CN cấp Bộ để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2023;

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam thông báo Danh mục nhiệm vụ KHCN tuyển chọn năm 2023 để các tổ chức, cá nhân biết tham gia tuyển chọn theo các quy định hiện hành.

Thời điểm bắt đầu nhận HS: đến hết ngày 9/09/2022

Địa điểm nhận: Ban Kế hoạch và Quản lý khoa học Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, số 59 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tệp đính kèm:

– Thông báo số 443/TB-VNLNT ngày 10/8/2022

– Quyết định số 1443/QĐ-BKHCN ngày 08/8/2022


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172