Thông báo số 1: Đăng ký tham dự Hội thảo Quốc gia “Những vấn đề mới trong giảng dạy và nghiên cứu của giáo dục đại học” – Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng


Thông báo số 1 về việc Đăng ký tham dự Hội thảo Quốc gia “Những vấn đề mới trong giảng dạy và nghiên cứu của giáo dục đại học của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng với nội dung như sau:

 1. Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 15/5/2024
 2. Địa điểm: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng – Số 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM
 1. Thành phần tham dự: xem chi tiết trong Thông báo đính kèm.
 2. Nội dung Hội thảo: xem chi tiết trong Thông báo đính kèm.
 • Ngôn ngữ sử dụng tại Hội thảo: tiếng Việt.
 • Các bài báo cáo được bình duyệt sẽ đăng toàn văn trên Số đặc biệt của Tạp chí khoa học Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.
 1. Chương trình dự kiến: xem chi tiết trong Thông báo đính kèm.
 2. Hình thức đăng ký tham dự và báo cáo

Các mốc thời gian quan trọng:

 • Đăng ký tên bài, hình thức báo cáo và Tóm tắt (Abstract) theo Mẫu 01Mẫu 02: 22/11/2023 – 08/12/2023
 • Báo cáo toàn văn (Full paper) theo Mẫu 03: 08/12/2023 – 10/3/2024
 • Thực hiện công tác phản biện kín 2 chiều: 11/3/2024 – 01/4/2024
 • Chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện bài báo toàn văn: 02/4/2024 – 12/4/2024

Hình thức đăng ký: Quý Thầy, Cô gửi đăng ký tham dự qua email: htkhqg2024@hiu.vn

 1. Thông tin liên hệ
 • Đỗ Chiếm Tài (0909.723.376) – Trưởng phòng Quản lý khoa học – Tạp chí khoa học
 • Nguyễn Thị Thúy Hồng (0981.049.266) – Chuyên viên Phòng Quản lý khoa học – Tạp chí khoa học

File đính kèm: Thông báo số 1; Mẫu 01, Mẫu 02, Mẫu 03.


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172