Sở KH&CN Bình Dương: Mời tham dự tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Bình Dương năm (Lần 3/2023)


Trong những năm vừa qua, hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ luôn được tỉnh Bình Dương quan tâm đẩy mạnh, nhiều đề xuất đặt hàng phù hợp đã được UBND tỉnh phê duyệt danh mục và nhận được sự quan tâm tham gia tuyển chọn của các tổ chức khoa học và công nghệ, viện, trường Đại học học trong và ngoài tỉnh.
Căn cứ Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương quy định Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Hướng dẫn số 05/HD-SKHCN ngày 30/12/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND,
Trên cơ sở danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được UBND tỉnh phê duyệt, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương kính mời các tổ chức có hoạt động phù hợp với lĩnh vực của nhiệm vụ khoa học và công nghệ, có con dấu và tài khoản tham gia đăng ký tuyển chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh như sau:

1. Danh sách các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thông báo tuyển chọn
* Lĩnh vực Xã hội – Nhân văn
– Đề tài: Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
– Đề tài: Lịch sử Tiểu đoàn Phú Lợi (1965 – 2008).
– Đề tài: Xây dựng mô hình hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
(Thông tin chi tiết yêu cầu của tỉnh đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Phụ lục đính kèm).

2. Cách thức nộp hồ sơ:
a) Hồ sơ cho vào phong bì niêm phong, ngoài phong bì ghi đầy đủ thông tin:
– Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ;
– Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì;
– Họ tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm;
– Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.
b) Thời hạn nộp hồ sơ: trước 17 giờ, ngày 30 tháng 10 năm 2023.
c) Hình thức nộp hồ sơ: Hồ sơ tham gia tuyển chọn có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện:
– Trường hợp gửi qua đường bưu điện:
Vui lòng gửi đến địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương, Tầng 11, Tháp A, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
– Trường hợp nộp trực tiếp:
Vui lòng nộp tại: Quầy 11, Tháp B, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Lưu ý: Ngày chứng thực nhận hồ sơ là ngày ghi ở dấu của Bưu điện (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc dấu đến của Sở Khoa học và Công nghệ (trường hợp nộp trực tiếp).

3. Thông tin liên hệ:
– Phòng Quản lý khoa học & Sở hữu trí tuệ – Sở Khoa học và Công nghệ
tỉnh Bình Dương
– Điện thoại: 0274.3825533.
– Email: quanlykhoahoc.skhcn@binhduong.gov.vn

DANH MỤC NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN LẦN 3/2023: TẢI VỀ MÁY 

VĂN BẢN 752/SKHCN-QLKH&SHTT: TẢI VỀ MÁY


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172