Sở KH&CN Hậu Giang: Thông báo tiếp nhận đề xuất nhiệm vụ KH&CN thuộc “Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hậu Giang giai đoạn đến năm 2030” thực hiện từ năm 2024


Nhằm xây dựng Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hậu Giang giai đoạn đến năm 2030, thực hiện từ năm 2024, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang xin Thông báo thời gian tiếp nhận đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hậu Giang giai đoạn đến năm 2030, thực hiện từ năm 2024. Thời gian tiếp nhận từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 28 tháng 8 năm 2023.

1. Các nhiệm vụ đề xuất đặt hàng thực hiện nhằm:

– Đăng ký bảo hộ chỉ dn địa lý; nhãn hiệu chứng nhận; nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm quốc gia sản xuất ở Hậu Giang, sản phẩm, dịch vụ chủ lực, đặc thù và sn phm gắn với Chương trình OCOP của tỉnh.

– Hỗ trợ quản lý, khai thác hiệu quả và phát triển chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập th và sản phẩm gắn với Chương trình OCOP theo hướng hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm được bảo hộ theo chuỗi giá trị. Giới thiệu, quảng bá và triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại khác nhằm khai thác, phát triển giá trị các tài sản trí tuệ.

– Hỗ trợ khai thác sáng chế, giải pháp hữu ích của Việt Nam được bảo hộ, sáng chế của nước ngoài không được bảo hộ hoặc hết thời hạn bảo hộ tại Việt Nam.

– Hỗ trợ quản trị tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp và tổ chức khoa học và công nghệ; Tư vấn định giá, kiểm toán tài sản trí tuệ, tập trung vào các đối tượng là sáng chế, tên thương mại và nhãn hiệu.

– Hỗ trợ bảo hộ, khai thác, phát triển tài sản trí tuệ cho sản phẩm hình thành từ kết quả nghiên cứu khoa học; sản phẩm đạt giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp tỉnh, khu vực, quốc gia.

– Hỗ trợ triển khai các biện pháp bảo vệ và nâng cao hiệu quả hoạt động
thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

– Nâng cao năng lực của tổ chức trung gian tham gia hoạt động kiểm soát, quản lý các sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể.

– Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của chủ thể quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể và giống cây trồng; tổ chức đại diện, quản lý và chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan.

– Phát triển dịch vụ giám định về sở hữu trí tuệ, dịch vụ tư vấn về quản trị, phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp, Viện nghiên cứu và Trường Đại học.

– Xây dựng và vận hành phần mềm, chương trình ứng dụng trên thiết bị điện tử, thiết bị di động đ cung cấp thông tin, h trợ, tư vấn về sở hữu trí tuệ, đồng thời, thực hiện tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ.

2. Biểu mẫu thực hiện

– Đề xuất nhiệm vụ thực hiện theo Mẫu B1-ĐXNV: phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hậu Giang giai đoạn đến năm 2030.

Phiếu Đề xuất xin gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang chậm nhất đến hết ngày 28 tháng 8 năm 2023 theo địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang, số 07, Điện Biên Phủ, P.5, TP. Vị Thanh, Hậu Giang./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172