Sở KH&CN Kiên Giang: Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ thực hiện từ năm 2024


Thực hiện Quyết định số 1683/QĐ-UBND ngày 04/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt Danh mục các đề tài, dự án khoa học và công nghệ (KH&CN) thực hiện từ năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang thông báo và kính mời quý tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện các đề tài, dự án thực hiện từ năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang theo Quyết định nêu trên.

 

1. Yêu cầu đối với tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đề tài, dự án cấp tỉnh (theo quy định tại Điều 11, Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND) được cụ thể chi tiết tại Thông báo số 601/TB-SKHCN ngày 13/7/2023 của Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang.

2. Thành phần hồ sơ

Tổ chức và cá nhân chuẩn bị hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn theo các biểu mẫu hướng dẫn của Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang. Hồ sơ được đóng thành quyển và sắp xếp thứ tự tài liệu trong mỗi quyển như sau:

(i). Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án.

(ii). Thuyết minh đề cương đề tài, dự án.

(iii). Bảng dự trù chi tiết kinh phí thực hiện (kèm theo bảng phân công lao động cho từng thành viên nhóm nghiên cứu).

(iv). Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì; kèm theo văn bản chứng minh năng lực về nhân sự KH&CN (nhân lực trực tiếp tham gia nghiên cứu, nhân lực gián tiếp hỗ trợ về tài chính – kế hoạch,…), cơ sở vật chất, trang thiết bị của tổ chức đăng ký chủ trì và khả năng huy động vốn từ các nguồn khác để thực hiện đề tài, dự án.

(v). Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và thành viên nhóm nghiên cứu tham gia thực hiện (có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự).

(vi). Lý lịch khoa học của chuyên gia trong và ngoài nước (nếu có).

(vii). Văn bản xác nhận của các tổ chức, cá nhân phối hợp đồng ý tham gia thực hiện đề tài, dự án (lưu ý phải có văn bản xác nhận của các tổ chức, cá nhân dự kiến triển khai thí điểm, ứng dụng,…).

(viii). Tài liệu liên quan khác bổ sung để làm rõ thêm thông tin trong quá trình tuyển chọn và thẩm định (nếu có).

3. Nộp hồ sơ đăng ký tuyển chọn

(i). Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn gồm 01 bản chính và 19 bản photo.

(ii). Mỗi hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn tương ứng với một đề tài, dự án. Nếu một tổ chức đăng ký tham gia nhiều đề tài, dự án thì mỗi đề tài, dự án được đóng gói trong một hồ sơ riêng.

(iii). Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được dán kín, có niêm phong và bên ngoài ghi rõ các thông tin: Tên đề tài, dự án (ghi đúng theo Quyết định số 1683/QĐ-UBND); tên và địa chỉ tổ chức đăng ký chủ trì; họ và tên cá nhân đăng ký chủ nhiệm, số điện thoại và email liên hệ; danh mục tài liệu có trong hồ sơ đăng ký.

(iv). Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được nộp trực tiếp tại Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang hoặc gửi qua bưu điện. Xác định thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký được tính theo ngày trên dấu của bưu điện (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc dấu văn bản đến của Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang (trường hợp nộp trực tiếp).

(v). Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày thông báo đến trước 17 giờ ngày 25/8/2023.

(vi). Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang, số 320 đường Ngô Quyền, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Tài liệu liên quan: Thông báo số 601/TB-SKHCN; Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND; Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND; Quyết định số 1683/QĐ-UBND và các mẫu biểu lập hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn file đính kèm./.

Tệp đính kèmHo so kem TB tuyen chon 2024.rar


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172