Sở KH&CN Kiêng Giang: Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện tại Kiên Giang từ năm 2024


Ngày 11/01/2023 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang đã ban hành Thông báo số 51/TB-SKHCN về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang từ năm 2024.

 

Các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ trong và ngoài tỉnh quan tâm, xây dựng hồ sơ đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo định hướng đã được nêu trong Thông báo số 51/TB-SKHCN gửi về Sở Khoa học và Công nghệ Kiên Giang, cụ thể:

– Hồ sơ đề xuất đặt hàng gồm:

+ Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ (theo mẫu);

+ Danh mục tổng hợp (theo mẫu) nếu có từ 02 đề xuất đặt hàng trở lên.

– Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến ngày 06/3/2023.

– Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ Kiên Giang, số 320 Ngô Quyền, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Đồng thời gửi bản điện tử (.doc) qua email: languyet.skhcn@kiengiang.gov.vn hoặc laanhnguyet@gmail.com để tổng hợp.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Khoa học, điện thoại 02973.876586 hoặc bà Lã Ánh Nguyệt, chuyên viên Phòng Khoa học, điện thoại 0909.052233 để được hướng dẫn./.

Tệp đính kèm51-TB-SKHCN.signed.pdf

Tệp đính kèmBieu mau kem theo TB.doc


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172