Sở KH&CN ĐẮK NÔNG: Thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2021


Căn cứ Quy định quản lý nhà nước về việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, ban hành kèm theo Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND, ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông; Căn cứ Quyết định số 1977/QĐ-UBND, ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc bổ sung nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 1501/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông trân trọng kính mời Quý cơ quan đăng ký tham gia chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh trong kế hoạch năm 2021 (Danh mục kèm theo).

Hồ sơ đăng ký giao trực tiếp gồm 01 bộ hồ sơ gốc ( hoặc bản sao có chứng thực); 09 bản sao và 01 bản điện tử (dạng PDF, không đặt mật khẩu), gồm những văn bản sau đây và tất cả được đóng thành tập theo thứ tự.

 1. Hồ sơ pháp lý của tổ chức chủ trì: Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Điều lệ hoạt động (nếu có);
 2. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ cấp tỉnh (Biểu B1-1-ĐON);
 3. Thuyết minh nhiệm vụ (Biểu B1-2d-TMĐA);
 4. Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (Biểu B1-3-LLTC);
 5. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự (Biểu B1-4-LLCN);
 6. Lý lịch khoa học của chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài (Biểu B1-4-LLCN), trong đó có kê khai mức lương chuyên gia (trường hợp nhiệm vụ KH&CN có thuê chuyên gia);
 7. Văn bản xác nhận (nếu có) về sự đồng ý của các tổ chức tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (Biểu B1-5-PHNC);
 8. Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (thời gian báo giá không quá 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ);
 1. Báo cáo tài chính của 02 đến 03 năm gần nhất của tổ chức chủ trì đã nộp các cơ quan quản lý theo quy định;
 2. Phương án huy động vốn đối ứng đối với các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh phải có vốn đối ứng;
 3. Tài liệu liên quan khác (nếu có).

Biểu mẫu hồ sơ được đăng tải tại website: skhcn.daknong.gov.vn.

Hình thức nhận hồ sơ: Hồ sơ đăng ký giao trực tiếp được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông (qua bộ phận văn thư) theo địa chỉ:

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông

Số 02, đường Phan Kế Bính, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Thời hạn cuối cùng nhận nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 31/11/2021. Thời gian gửi Hồ sơ theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện .

Xem file đính kèm: tại đây.


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172