Sở KH&CN Khánh Hòa: Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021


Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa (Sở KH&CN) triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đặt hàng tuyển chọn bổ sung thuộc kế hoạch KH&CN năm 2021 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 796/QĐ-UBND ngày 02/4/2021.

Sở KH&CN xin thông báo và kính mời các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện, gửi Hồ sơ tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện 02 nhiệm vụ như sau:

* Thời hạn nộp hồ sơ:

Hồ sơ phải nộp đúng hạn trước 17 giờ ngày 28/5/2021. Ngày nhận hồ sơ được xác định là ngày ghi dấu của Bưu điện Nha Trang trường hợp gửi qua đường bưu điện hoặc dấu công văn đến của Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa (Địa chỉ: Khu liên cơ I – Số 01 Trần Phú, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) trường hợp gửi trực tiếp.

* Trong thời gian chưa hết thời hạn nộp hồ sơ, tổ chức và cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn có quyền rút hồ sơ thay hồ sơ mới, bổ sung hoặc sửa đổi hồ sơ đã gửi đến Sở KH&CN tỉnh Khánh Hòa. Mọi bổ sung và sửa đổi phải nộp trong thời hạn quy định.

* Các biểu mẫu hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, tham khảo tại trang thông tin điện tử của Sở KH&CN Khánh Hòa, theo đường link: http://dostkhanhhoa.gov.vn/vi-vn/tin-chi-tiet/id/1315/-Ho-so-de-tai-(tuyen-chon,-giao-truc-tiep)

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ về Phòng Quản lý Khoa học – Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa theo số điện thoại: 0258.3821254/3821131.

Phòng Quản lý Khoa học.

 Lượt xem: 160

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172