Sở KH&CN Khánh Hòa: Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022


Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022

Căn cứ Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND, ngày 28/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành“Quy chế quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Nhằm xác định danh mục nhiệm vụ nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long thông báo đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh; các Sở, Ban, Ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Doanh nghiệp trong tỉnh, tham gia đề xuất đặt hàng, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh như sau:

 1. Hình thức đề xuất đặt hàng, đặt hàng
  a. Đề xuất đặt hàng
  Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh gửi đề xuất đăng ký nhiệm vụ KH&CN
  về Sở KH&CN Vĩnh Long trên cơ sở định hướng phát triển kinh tế của địa phương, của
  các ngành, lĩnh vực được nêu ở mục 2.1.
  b. Đặt hàng
  – Trên cơ sở định hướng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, định hướng phát triển của địa phương, đơn vị mình. Đề nghị các Sở, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố, các trường Đại học, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đề xuất nhiệm vụ (có thể gửi đề xuất đặt hàng theo mẫu hoặc đề xuất với Sở KH&CN để Sở KH&CN đặt hàng các nhà khoa học). Trong đó cần đặc biệt lưu ý các cơ quan, đơn vị đặt hàng có cam kết triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu sau khi nghiệm thu.
  – Nhiệm vụ KH&CN đặt hàng có thể là nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh hoặc đề nghị
  tỉnh đăng ký đặt hàng với Bộ KH&CN ở nhiệm vụ KHCN cấp Bộ hoặc cấp Quốc gia.
  c. Ưu tiên triển khai nhiệm vụ
  – Ưu tiên thứ 1: Đối với những đề xuất đặt hàng, hình thức: là Chương trình khoa học, Dự án sản xuất thử nghiệm, Dự án khoa học và công nghệ.
  – Ưu tiên thứ 2: Đối với hình thức đề tài, ưu tiên các đề tài gắn nghiên cứu ứng dụng và triển khai thực nghiệm.
  – Ưu tiên các nhiệm vụ triển khai ứng dụng công nghệ 4.0, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, sử dụng tiết kiệm năng lượng, công nghệ sạch.
  2 . Thời gian tiếp nhận đề xuất đặt hàng, đặt hàng.
  Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Long tiếp nhận đề xuất đặt hàng, nhiệm vụ KHCN từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2021 (Những đề xuất, đề xuất đặt hàng gửi sau ngày 15/6/2021 sẽ được tiếp nhận và đưa vào danh mục sơ bộ nhiệm vụ KH&CN ở năm tiếp theo (trừ các trường hợp có tính khẩn cấp, đặc biệt quan trọng giải quyết yêu cầu của tỉnh về an ninh, quốc phòng, thiên tai, dịch bệnh và phát triển KH&CN ).
  Các biểu mẫu đề xuất đặt hàng:
  – Đối với đề tài khoa học: Thực hiện theo mẫu A1-ĐXNV
  – Đối với dự án sản xuất thử nghiệm: Thực hiện theo mẫu A2-ĐXNV
  – Đối với dự án khoa học và công nghệ: Thực hiện theo mẫu A3-ĐXNV
  (Thông báo đề xuất đặt hàng, đặt hàng và các biểu mẫu có tại trang thông tin điện tử của Sở khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Long – skhcn.vinhlong.gov.vn ).
  Nơi nhận: Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh
  Long, số 111 đường Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (ngoài văn bản giấy vui lòng gởi kèm file điện tử qua email để thuận lợi cho công tác tổng hợp, Email: qlkhvinhlong2012@gmail.com, số ĐT: 02703.827201).
  3 . Tổ chức hội đồng KHCN tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ KHCN.
  Sở KH&CN sẽ tổ chức hội đồng KHCN tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ KHCN trình Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định. Danh mục nhiệm vụ KHCN năm 2022 sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Sở khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh
  Long sau khi có quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

Toàn văn Công văn số 377/SKHCN-QLKH về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022

Phòng Quản lý Khoa học.

 Lượt xem: 536

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172