CHUỖI SEMINAR “TỐI ƯU HÓA VÀ ỨNG DỤNG” – Topic 2: Equilibrium problems: the existence of solutions (Part 1)- Ngày 22/11/2020


Cập nhật lần cuối vào 15/07/2021

Nhằm mục đích trao đổi học thuật, nâng cao năng lực chuyên môn của giảng viên, nghiên cứu viên trong lĩnh vực toán học, phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và ứng dụng tại Việt Nam, đồng thời nâng cao vị thế của Nhà trường trong cộng đồng nghiên cứu học thuật của khu vực phía Nam, Nhà trường thông báo về việc tổ chức Hội thảo “CÁC BÀI TOÁN CÂN BẰNG: SỰ TỒN TẠI NGHIỆM/ EQUILIBRIUM PROBLEMS: THE EXISTENCE OF SOLUTIONS“ cụ thể như sau:

+ Thời gian: 9h15 sáng Chủ Nhật, ngày 22/11/2020.
+ Địa điểm: Phòng 3.2 – 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh.
*Đơn vị tổ chức: Bộ môn Toán, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng và Bộ môn Tối ưu-Hệ thống, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh.

*Đơn vị phối hợp: Khoa Cơ bản 2, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh

* Thành phần tham dự: Giảng viên, các nhà khoa học ngành Toán và các ngành liên quan từ nhiều Trường Đại học phía Nam.

* Chủ trì: GS.TSKH Phan Quốc Khánh, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
* Báo cáo viên: TS.Nguyễn Hồng Quân, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh

* Nội dung báo cáo:

Nội dung của báo cáo như sau.

– Thứ nhất, chúng tôi thảo luận sự phát triển của các mô hình cân bằng, từ vô hướng đến vector, từ so sánh theo thứ tự kiểu nón đến các khái niệm so sánh tổng quát, từ cách đặt bài toán với cơ sở cấu trúc tôpô đến cách đặt không dùng cấu trúc này, từ mô hình tất định đến ngẫu nhiên, v.v.

– Thứ hai, chúng tôi trình bày một số khái niệm về nghiệm cho các bài toán cân bằng.

Vài loại nghiệm điển hình cho bài toán cân bằng tổng quát như nghiệm yếu, nghiệm Pareto, các nghiệm chính thường Henig và Benson, và các quan hệ giữa các loại nghiệm này.

Vài khái niệm nghiệm cho bài toán cân bằng ngẫu nhiên.

– Thứ ba, chúng tôi trình bày một số kết quả tồn tại nghiệm trong Lý thuyết các bài toán cân bằng, cố gắng nêu lên các tiếp cận khác nhau trong nghiên cứu tồn tại nghiệm.

* Đăng ký tham gia:  https://forms.gle/tTBfioDkkWrWcwCdA
Thời gian đăng ký từ ngày ra thông báo đến hết 12h00 thứ Sáu, ngày 20/11/2020.


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172